Til hovedinnhold

Til sammen ca. 3.500 privatpersoner, 100 bedrifter og 60 kommunale lokasjoner er nå tilknyttet vårt bredbåndsnett i Modum, Sigdal, Flesberg og Krødsherad. De to neste årene vil mer enn 1.000 husstander og fritidsboliger bli tilbudt tilknytning.

– Vi ser en økt etterspørsel etter bredbånd både blant husstander og fritidsboliger, sier Stian Engen, ansvarlig for bredbånd i Kraftia Tjenester.

Bygges ut i stadig flere områder

– Vi bygger ut i stadig flere områder både med og uten offentlige tilskudd. Det er prosjekter som pågår i alle fire kommunene, sier Stian.

I Modum er det områdene Nykirke- Hassel og Snarum – Sysle som omfattes av kontrakten. I Sigdal er det de tre områdene Vestsideveien-Neggen-Rustan, Eidalsroa og Enger Narum som vil bygges ut under denne kontrakten. Området nord for Flesberg sentrum og sør-øst for Svene omfattes av det avtalte prosjektet i Flesberg, og ferdigstillelse der er i løpet av 2023.

I Modum, Sigdal og Krødsherad vil Modum Kabel-TV stå for informasjon og salg til kunder, og i Flesberg vil dette bli ivaretatt av Numedal Fiber (NUFI).

Foto: Person i fullt arbeidsutstyr monterer fiberkabel på en stolpe i et landlig område.
Foto: Dammen ved Ramfoss kraftverk

Regulering av Krøderen våren 2023

På grunn av faren for flom i Drammensvassdraget, har Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering (FHR) og Ramfoss kraftlag fått tillatelse fra NVE til å fravike manøvreringsreglementet for Krøderen.
Foto: Dronebilde av en elv

Kraftriket – verdiskapning lokalt

Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale: Verdiskapning i form av arbeidsplasser og engasjement lokalt. Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og ved å være til stede opplever kundene at vi er mer tilgjengelig og en samarbeidspartner for lokalt engasjement.
Foto: Person i fullt arbeidstøy som er festet til en elektrisk stolpe.

Fiber eller 5G?

Fiber er kort forklart internett med uendelig kapasitet. 5G er avhengig av basestasjoner med fibertilgang, og vil ikke kunne fungere uten fiber.
Foto: Person som arbeider med fiberoptiske kabler utendørs.

Hva er fiberbredbånd? Og hvordan fungerer det?

Neste gang du sitter med en internettilkobling via fiber, kan du tenke på dette: Fra boksen under skrivepulten din sendes det et lys gjennom en tråd på størrelse med et hårstrå, og kanskje mange kilometer unna sitter det en annen boks og leser av dette lyset i andre enden av hårstrået.