Til hovedinnhold

Om Kraftia

Kraftia Energi AS er et grønt energikonsern med virksomhet i Modum, Sigdal og Flesberg kommuner. Utbygging, drift og vedlikehold av strøm- og bredbåndsnett er kjerneområdene våre. Vi drifter og administrerer også 6 kraftverk på vegne av eierne av disse. Midtnett AS har ansvaret for strømnettet mens de andre tjenestene leveres fra Kraftia Tjenester AS.

Foto: Person i fullt arbeidstøy som er festet til en elektrisk stolpe og monterer en kabel.

Din stabile netteier

Kraftia er eid av Modum kommune (50,84%), Sigdal kommune (25,50%) og Flesberg Elektrisitetsverk AS (23,66%). Strømnett og bredbånd er kritisk infrastruktur, og det er eiernes strategi å sikre utbygging, drift og vedlikehold gjennom langsiktig lokalt eierskap. Slikt eierskap sikrer også opprettholdelse av lokale arbeidsplasser og lokal verdiskaping.

Kraftia Energi AS er morselskapet som leverer administrative tjenester til datterselskapene Midtnett AS og Kraftia Tjenester AS. Midtnett eier strømnettet og har konsesjon for å drive nettvirksomhet i de tre kommunene. Totalt har selskapet ca 19200 nettkunder. Kraftia Tjenester AS har ansvaret for kraftproduksjon gjennom avtaler med eierne av Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon KF og Horga Kraftverk. Totalt produseres det ca 260 GWh årlig i disse anleggene. Produksjonsselskapenes anleggskonsesjoner ligger i vårt selskap.

Utbygging, drift og vedlikehold av fibernett har vært en prioritet i Kraftia Tjenester AS de siste årene. Mer enn 4000 kunder får internett og andre innholdstjenester levert via vårt nett. I Modum og Sigdal er Modum Kabel-TV og RingNett tjenesteleverandør, mens kunder i Flesberg får tjenester fra Numedal Fiber AS. Kraftia eier 25% av Numedal Fiber.

Kraftomsetningen ivaretas gjennom YVE AS (Kraftriket) hvor Kraftia har en eierandel på 7,15%.

Kraftia har lokasjoner og ansatte i Vikersund, Lampeland og Eggedal. Det er 64 ansatte totalt i konsernet.

Foto: Person i sikkerhetsutstyr installerer utstyr på en elektrisk stolpe.
Foto: Person som arbeider med fiberoptisk spleiseutstyr utendørs.

Samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar

Kraftia sine eiere har som mål å beholde lokalt eierskap, for å sikre at utbygging og drift av infrastruktur som innbyggere og bedrifter i våre områder er avhengig av prioriteres.

Logo

Kraftia i tall
Kraftia driver sin virksomhet i Modum, Sigdal og Flesberg, og leverer kritisk infrastruktur, i form av utbygging, drift og vedlikehold av strøm- og fibernett.

kraftia map

Våre kraftverk ligger i Sigdal, Modum og Flesberg.

64

Antall ansatte

260 GWh

Gjennomsnittlig årlig kraftproduksjon

19 200

Antall nettkunder

100 millioner kr

Gis tilbake til lokalsamfunnet årlig

Selskapsstruktur

Illustrasjon: Selskapsstruktur i Kraftia
Illustrasjon: Selskapsstruktur i Kraftia

Ledelsen i Kraftia og Midtnett

Arne Hanto Moen

Daglig leder Kraftia Energi AS
og Kraftia Tjenester AS

Portrett: Odd Røvang

Odd Røvang

Produksjonssjef

Portrett: Gjermund Rønning

Gjermund Rønning

Administrasjonssjef

Portrett: Bjørg Hvidsten

Bjørg Hvidsten

Daglig leder Midtnett AS

Foto: Person som arbeider med vedlikehold av elektriske kontrollpaneler.

Vår historie

Kraftia Energi

Kraftia Energi har aner helt tilbake til 1884, da lys ble tent for første gang i Modum, ved Drammenselvens Papirfabrikk i Geithus. Det var også private initiativ som sørget for de første spor av elektrifisering i Sigdal og Flesberg.

Dekorativt

Karriere

Jobbe hos oss?

Kraftia Energi AS er en viktig lokal kompetansebedrift. Vi ønsker oss dyktige, motiverte og engasjerte medarbeidere som kan bidra til et godt arbeidsmiljø og videreutvikling av konsernet.