Om Kraftia

Kraftia Energi AS er et grønt energikonsern med virksomhet i Modum, Sigdal og Flesberg kommuner. Utbygging, drift og vedlikehold av strøm- og bredbåndsnett er kjerneområdene våre. Vi drifter og administrerer også 6 kraftverk på vegne av eierne av disse. Midtnett AS har ansvaret for strømnettet mens de andre tjenestene leveres fra Kraftia Tjenester AS.