Grønn teknologi

Det er forventet en sterk økning i behovet for elektrisk kraft i årene framover som følge av elektrifiseringen av stadig flere områder i samfunnet. Her kan du se hva vi vil fokusere på for å møte behovet for miljøvennlige energiløsninger. Kraftia Energi – et grønt energiselskap.