Til hovedinnhold

Et fiberbredbånd er nemlig bygget opp med fiberoptikk. Enkelt forklart er det lys som går igjennom en tynn glasstråd. Diameteren på disse trådene varierer fra noen millimeter til tynnere enn et hårstrå. I senter av tråden ligger det en kjerne av rent glass, som informasjonen (lyset) går igjennom.

Fiberoptiske kabler benyttes mye i forbindelse med telekommunikasjon, som en bølgeleder, spesielt når båndbreddebehovet er stort.

Transporterer 100 ganger så mye data

Direkte sammenligning mellom fiberkabel og en gammeldags telekabel med metallkjerne vanskelig. Som et eksempel kan man si at en fiberkabel med diameter på cirka én tidel og vekt på cirka én femtidel av en gammeldags kabel, kan transportere mer enn 100 ganger så mye data over en strekning som er 100 ganger så lang. Fiberkabelen er også rimeligere å produsere enn kabel som ble benyttet tidligere.

Fiberkablene vi bruker inneholder vanligvis mellom 2 og 96 slike tråder. En utendørs kabel som inneholder 48 tråder, er ca 10 mm i tykkelse. Inne i denne er det igjen fire «tuber», og i hver tube er det 12 tråder. Med andre ord: Hver fibertråd er veldig tynn.

Trenger egen skjøtemaskin

Når man skal sammenkoble og skjøte fiberkabler, kan man ikke bare skjøte to kabler i en sukkerbit.

Det er en nøyaktig og til dels tidkrevende prosess, da man må skjøte en og en tråd i en egen skjøtemaskin. Dersom man har en kabel med 48 tråder i, må hver og en av disse glasstrådene strippes helt ned til kjernen. Trådene renses med sprit, og det er viktig at miljøet i skjøtemaskinen er helt støvfritt. Et eneste lite støvkorn på enden av en fiberkabel kan gjøre at man ikke får kontakt med andre enden.

Foto: Fiberskjøtemaskin, to fiberkabler som skjøtes

Så legger man trådene inn fra hver sin side i maskinen inn i en maskin, og trykker på «play». Maskinen sveiser de to endene sammen.

Vesentlig høyere hastighet

Fordi signalet som sendes gjennom kabelen består av lys, vil ikke signalet gjennom fiberkabelen bli forstyrret av nærliggende kabler eller miljøet rundt, slik som ordinære elektriske signalkabler. Man kan derfor oppnå vesentlig høyere hastigheter og bedre stabilitet, over vesentlig lengre distanser enn ved bruk av kabler med metallkjerne.

Fordeler med fiberkabel er kapasiteten i hver enkelt tråd. Man kan sende tilnærmet ubegrenset mengde data. Det begrenses kun av utstyret som står i hver ende.

Ulempen med fiber er at det enda krever  forholdsvis dyrt utstyr for å montere og bruke. Det er også mye jobb med graving, trekking av kabel i rør, eller å henge kabel i stolper.

Foto: Nærbilde av en person som jobber med fiberoptisk spleiseutstyr utendørs.

Fiberutstyr er skjørt og må behandles forsiktig. Kabelen kan for eksempel ikke bøyes 90 grader, da trådene knekker/ brekkes.

Og når du med dette i tankene sitter på hjemmekontor med fibernett, er det en ting som er greit å huske på: Ikke prøv å se etter lyset inne i fiberkabelen – det er ikke helt heldig for øyet!

Foto: Dammen ved Ramfoss kraftverk

Regulering av Krøderen våren 2023

På grunn av faren for flom i Drammensvassdraget, har Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering (FHR) og Ramfoss kraftlag fått tillatelse fra NVE til å fravike manøvreringsreglementet for Krøderen.
Foto: Dronebilde av en elv

Kraftriket – verdiskapning lokalt

Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale: Verdiskapning i form av arbeidsplasser og engasjement lokalt. Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og ved å være til stede opplever kundene at vi er mer tilgjengelig og en samarbeidspartner for lokalt engasjement.
Foto: Person i fullt arbeidstøy som er festet til en elektrisk stolpe.

Fiber eller 5G?

Fiber er kort forklart internett med uendelig kapasitet. 5G er avhengig av basestasjoner med fibertilgang, og vil ikke kunne fungere uten fiber.
Foto: Dronebilde sett ovenfra av en elv

Strømstøtte

Det er nå snart ett år siden regjeringen innførte strømstøtte til husholdninger. Nettselskapene var de som raskest kunne legge til rette for utbetaling av slik støtte og fikk derfor denne oppgaven.