Til hovedinnhold

Midtnett er nettselskapet som håndterer strømstøtte i Modum, Sigdal og Flesberg. De fleste kundene får imidlertid nettleien fakturert via strømselskapet, slik at strømkostnader og nettleie kommer på en faktura. Når Midtnett oversender fakturaunderlaget til strømselskapene, er strømstøtten trukket i fra. For mange kunder utgjør strømstøtten mer enn nettleien, slik at Midtnett sin nettleiefaktura er negativ. Dette beløpet trekkes fra på strømleverandørens faktura.

For de kundene som mottar faktura rett fra Midtnett trekker Midtnett også strømstøtten fra nettleien. I de tilfellene hvor kundene har penger til gode utbetales dette til kundens bankkonto.

Det er mange kunder som ikke har registrert sin bankkonto hos Midtnett, og disse mottar en faktura som viser 0 (null). I slike tilfeller er det stor sannsynlighet for at de har penger til gode.

For å undersøke om man har lagt inn bankkonto, eller vil legge inn kontonummeret kan kunder gå til Minside på Midtnett.no, eller kontakte kundeservice på epost eller telefon.

Per oktober i år utgjør strømstøtten som Midtnett har avregnet på vegne av staten, 135 millioner kroner, eller mellom kroner 8.000 og 9.000 kr per kunde. Det største beløpet (cirka 25 Mnok) ble utbetalt i september.

Illustrasjon vann energi
Foto: Dammen ved Ramfoss kraftverk

Regulering av Krøderen våren 2023

På grunn av faren for flom i Drammensvassdraget, har Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering (FHR) og Ramfoss kraftlag fått tillatelse fra NVE til å fravike manøvreringsreglementet for Krøderen.
Foto: Dronebilde av en elv

Kraftriket – verdiskapning lokalt

Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale: Verdiskapning i form av arbeidsplasser og engasjement lokalt. Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og ved å være til stede opplever kundene at vi er mer tilgjengelig og en samarbeidspartner for lokalt engasjement.
Foto: Person i fullt arbeidstøy som er festet til en elektrisk stolpe.

Fiber eller 5G?

Fiber er kort forklart internett med uendelig kapasitet. 5G er avhengig av basestasjoner med fibertilgang, og vil ikke kunne fungere uten fiber.
Foto: Person som arbeider med fiberoptiske kabler utendørs.

Hva er fiberbredbånd? Og hvordan fungerer det?

Neste gang du sitter med en internettilkobling via fiber, kan du tenke på dette: Fra boksen under skrivepulten din sendes det et lys gjennom en tråd på størrelse med et hårstrå, og kanskje mange kilometer unna sitter det en annen boks og leser av dette lyset i andre enden av hårstrået.