Til hovedinnhold

Kraftproduksjon

Kraftia Tjenester AS har ansvaret for kraftproduksjonen i kraftverkene som eies av Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon KF og Horga Kraftverk. Dette omfatter drift, vedlikehold og kraftforvaltning for 6 kraftverk med tilhørende vassdragsanlegg i Modum og Sigdal. I tillegg forvalter vi kommunenes konsesjonskraftrettigheter og kraft fra deleide kraftverk.

Foto: To personer iført arbeidstøy som går på toppen av et vannkraftverk

Kraftia Tjenester

Totalt produseres det ca 260 GWh årlig i anleggene som driftes av Kraftia Tjenester AS.

Kraftomsetningen ivaretas gjennom Kraftriket (YVE AS) hvor Kraftia har en eierandel på 7,15%.

Kraftia Tjenester har ansvaret for drift av følgende kraftverk:

  • Ramfoss kraftverk
  • Horga kraftverk
  • Haugfoss kraftverk
  • Kongsfoss kraftverk
  • Dyrbak kraftverk
  • Sønsteby kraftverk
Foto: Person med nettbrett ser på måleinstrument

Kraftproduksjon fakta

Kraftia Tjenester AS har ansvaret for kraftproduksjonen i kraftverkene som eies av Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon KF og Horga Kraftverk.

260 GWh

Gjennomsnittlig årlig kraftproduksjon

6

Antall kraftverk

Kraftia Tjenester AS har ansvaret for kraftproduksjonen i kraftverkene som eies av Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon KF og Horga Kraftverk.

Foto: To personer iført fullt arbeidstøy i naturen.

Kraftia Energi

Et grønt energiselskap

Det er forventet en sterk økning i behovet for elektrisk kraft i årene framover som følge av elektrifiseringen av stadig flere områder i samfunnet.

Kraftverk

Foto: Innsiden av Ramfoss kraftverk

Ramfoss kraftverk

Fallhøyde: 23,6 meter
Ytelse: 30 MW
Midlere årsproduksjon: 180 GWh

Foto Innsiden av Horga kraftverk

Horga kraftverk

Fallhøyde: 205 meter
Ytelse: 7,2 MW
Midlere årsproduksjon: 30 GWh

Foto: Dronebilde av Haugfoss kraftverk

Haugfoss kraftverk

Fallhøyde: 37 meter
Ytelse: 3,6 MW
Midlere årsproduksjon: 21 GWh

Foto: Kongsfoss kraftverk

Kongsfoss kraftverk

Fallhøyde: 15 meter
Ytelse: 2,9 MW
Midlere årsproduksjon: 12 GWh

Foto: Dyrbak kraftverk

Dyrbak kraftverk

Fallhøyde: 438 meter
Ytelse: 560 kW
Midlere årsproduksjon: 3,0 GWh

Foto: Innsiden av Sønsteby kraftverk

Sønsteby kraftverk

Fallhøyde: 197 meter
Ytelse: 90 kW
Midlere årsproduksjon: 0,5 GWh

Logo Kraftia

Kraftia i tall

Kraftia driver sin virksomhet i Modum, Sigdal og Flesberg, og leverer kritisk infrastruktur, i form av utbygging, drift og vedlikehold av strøm- og fibernett.