Kraftproduksjon

Kraftia Tjenester AS har ansvaret for kraftproduksjonen i kraftverkene som eies av Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon KF og Horga Kraftverk. Dette omfatter drift, vedlikehold og kraftforvaltning for 6 kraftverk med tilhørende vassdragsanlegg i Modum og Sigdal. I tillegg forvalter vi kommunenes konsesjonskraftrettigheter og kraft fra deleide kraftverk.