Fiberutbygging

I 2006 inngikk Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner en avtale med Kraftia om utbygging av bredbånd til kommunale lokasjoner. Denne avtalen muliggjorde at Kraftia i samarbeid med Krødsherad Kraft kunne starte utbygging av bredbånd til privatpersoner og bedrifter i de tre kommunene.