Til hovedinnhold

Fiberutbygging

I 2006 inngikk Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner en avtale med Kraftia om utbygging av bredbånd til kommunale lokasjoner. Denne avtalen muliggjorde at Kraftia i samarbeid med Krødsherad Kraft kunne starte utbygging av bredbånd til privatpersoner og bedrifter i de tre kommunene.

Foto: Nærbilde av en person som jobber med fiberoptisk spleiseutstyr utendørs.

Utbygging, drift og vedlikehold

I 2018 ble det gjort et taktskifte, og i samarbeid med kommunene søkte vi om statlig støtte til utbygging i områder som manglet bredbånd. Siden 2017 har vi gjennomført, er i gang med eller planlegger utbygging av bredbånd i 45 områder med til sammen ca 3300 husstander, og ca 400 fritidsboliger.

Utbygging, drift og vedlikehold av fibernett har vært en prioritet i Kraftia Tjenester AS de siste årene. Mer enn 4000 kunder får internett og andre innholdstjenester levert via vårt nett. I Modum og Sigdal er det Modum Kabel-TV som er tjenesteleverandør, mens kunder i Flesberg får tjenester fra Numedal Fiber AS. Kraftia eier 25% av Numedal Fiber.

Kraftia har pågående eller planlagte utbyggingsprosjekter for bredbånd i ca. 15 områder med 2500 husstander og fritidsboliger. Mer informasjon om disse prosjektene vil komme.

Foto: Person som arbeider med fiberoptisk spleiseutstyr utendørs.

Fiberutbygging
fakta

Utbygging, drift og vedlikehold av fibernett har vært en prioritet i Kraftia Tjenester AS de siste årene.

4000

Kunder som får internett og andre innholdstjenester levert via vårt nett i dag

25

Områder hvor vi nå har pågående eller planlagte utbyggingsprosjekter

2500

Husstander og fritidsboliger i områder hvor vi har pågående eller planlagte utbyggingsprosjekter

Utbygging, drift og vedlikehold av fibernett har vært en prioritet i Kraftia Tjenester AS de siste årene.

Fiberutbygging

Fiberutbygging hos deg

Foto: Person som arbeider med fiberoptisk spleiseutstyr utendørs.
Logo Kraftia

Kraftia i tall

Kraftia driver sin virksomhet i Modum, Sigdal og Flesberg, og leverer kritisk infrastruktur, i form av utbygging, drift og vedlikehold av strøm- og fibernett.