Samfunnsansvar

Kraftia sine eiere har som mål å beholde lokalt eierskap, for å sikre at utbygging og drift av infrastruktur som innbyggere og bedrifter i våre områder er avhengig av prioriteres. Utbygging av bredbåndsnett til alle, også der andre kommersielle aktører finner det lønnsomt, er et eksempel på dette.