Til hovedinnhold

Samfunnsansvar

Kraftia sine eiere har som mål å beholde lokalt eierskap, for å sikre at utbygging og drift av infrastruktur som innbyggere og bedrifter i våre områder er avhengig av prioriteres. Utbygging av bredbåndsnett til alle, også der andre kommersielle aktører finner det lønnsomt, er et eksempel på dette.

Foto: Dronebilde av en elv

Grønt energikonsern

Som et grønt energikonsern, jobber vi mot miljøvennlige energiløsninger. Vi skal også være en sterk samfunnsaktør som bidrar til lokale arbeidsplasser og verdiskaping.

Kraftia er en viktig arbeidsgiver i Modum, Sigdal og Flesberg, og vår oppfatning er at kundene, ansatte og eierne er best tjent med at vi i størst mulig grad baserer virksomheten på egne ansatte, og ikke setter ut store deler av oppgaven til eksterne.

I den grad vi benytter eksterne tjenester, f.eks graveentreprenører, velger vi lokale selskaper i størst mulig grad.

Foto: Sollys igjennom trær i en skog
Foto: Dronebilde sett ovenfra av en elv

Grønn teknologi

Økende behov for elektrisk kraft

Her kan du se hva vi vil fokusere på for å møte behovet for miljøvennlige energiløsninger.

Samfunnsansvar fakta

Lokal verdiskaping er viktig for oss i Kraftia. Tallene under viser hva Kraftia bidrar med hvert år.

400 000 kr

Sponsormidler

25 millioner kr

Varer og tjenester kjøpt lokalt

100 millioner kr

Gis tilbake til lokalsamfunnet årlig

Lokal verdiskaping er viktig for oss i Kraftia. Tallene under viser hva Kraftia bidrar med hvert år.

400 000 kr

Sponsormidler

25 millioner kr

Varer og tjenester kjøpt lokalt

100 millioner kr

Gis tilbake til lokalsamfunnet årlig

Foto: Dammen ved Ramfoss kraftverk

Regulering av Krøderen våren 2023

På grunn av faren for flom i Drammensvassdraget, har Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering (FHR) og Ramfoss kraftlag fått tillatelse fra NVE til å fravike manøvreringsreglementet for Krøderen.
Foto: Dronebilde av en elv

Kraftriket – verdiskapning lokalt

Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale: Verdiskapning i form av arbeidsplasser og engasjement lokalt. Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og ved å være til stede opplever kundene at vi er mer tilgjengelig og en samarbeidspartner for lokalt engasjement.
Foto: Person i fullt arbeidstøy som er festet til en elektrisk stolpe.

Fiber eller 5G?

Fiber er kort forklart internett med uendelig kapasitet. 5G er avhengig av basestasjoner med fibertilgang, og vil ikke kunne fungere uten fiber.
Foto: Person som arbeider med fiberoptiske kabler utendørs.

Hva er fiberbredbånd? Og hvordan fungerer det?

Neste gang du sitter med en internettilkobling via fiber, kan du tenke på dette: Fra boksen under skrivepulten din sendes det et lys gjennom en tråd på størrelse med et hårstrå, og kanskje mange kilometer unna sitter det en annen boks og leser av dette lyset i andre enden av hårstrået.
Logo Kraftia

Kraftia i tall

Kraftia driver sin virksomhet i Modum, Sigdal og Flesberg, og leverer kritisk infrastruktur, i form av utbygging, drift og vedlikehold av strøm- og fibernett.