Til hovedinnhold

Til sammen er ca. 3.500 privatpersoner, 100 bedrifter og 60 kommunale lokasjoner nå tilknyttet vårt bredbåndsnett. I 2021 skrev vi kontrakt om å bygge ut til ytterligere ca. 400 husstander i Modum og Krødsherad, i områder hvor det er spredt boligbygging. For å kunne bygge ut til en forsvarlig økonomisk ramme støtter både staten ved NKOM og kommunene utbyggingen økonomisk.

Fra informasjonmøte på Solhov

Fra informasjonsmøte på Solhov

Våre eiere har en forventning om at Kraftia skal bidra til at alle innbyggere og virksomheter i kommunene vi er i, skal få tilgang til høyhastighets-bredbånd. Siden 2006 har vi derfor bygget bredbånd i Modum, Sigdal og Flesberg. I Krødsherad kommune har vi et samarbeid med Krødsherad Kraft.

Ferdig høsten 2023

Områdene som skal bygges ut i Modum er Drolsum, Sysle, Aslaksby, Kaggestad og Koboltgruvene. Kontrakten i Krødsherad omfatter området Heia, Sandum og Ringnes.

Utbyggingen i disse områdene skal være ferdig til høsten 2023, og salget starter før jul og vil pågå til ut på nyåret. Det er vår samarbeidspartner, Modum Kabel-TV, som vil ha kontakten med kundene.

Fiberutbygging Kraftia

Krevende områder

– Disse områdene er noen av de mest krevende vi hittil har bygget ut, sier Stian Engen, avdelingsleder for fiber i Kraftia Tjenester, og legger til:

– Vi må bygge omtrent 400 meter nett til hver kunde, noe som skyldes at bosettingen er spredt. Uten tilskudd fra staten og kommunene ville vi ikke kunnet bygge og tilby bredbånd i disse områdene.

Den 26.9 ble de avholdt informasjonsmøter med godt oppmøte på Sysle skole og Solhov om utbyggingen i områdene i Modum.

Foto: Dammen ved Ramfoss kraftverk

Regulering av Krøderen våren 2023

På grunn av faren for flom i Drammensvassdraget, har Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering (FHR) og Ramfoss kraftlag fått tillatelse fra NVE til å fravike manøvreringsreglementet for Krøderen.
Foto: Dronebilde av en elv

Kraftriket – verdiskapning lokalt

Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale: Verdiskapning i form av arbeidsplasser og engasjement lokalt. Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og ved å være til stede opplever kundene at vi er mer tilgjengelig og en samarbeidspartner for lokalt engasjement.
Foto: Person i fullt arbeidstøy som er festet til en elektrisk stolpe.

Fiber eller 5G?

Fiber er kort forklart internett med uendelig kapasitet. 5G er avhengig av basestasjoner med fibertilgang, og vil ikke kunne fungere uten fiber.
Foto: Person som arbeider med fiberoptiske kabler utendørs.

Hva er fiberbredbånd? Og hvordan fungerer det?

Neste gang du sitter med en internettilkobling via fiber, kan du tenke på dette: Fra boksen under skrivepulten din sendes det et lys gjennom en tråd på størrelse med et hårstrå, og kanskje mange kilometer unna sitter det en annen boks og leser av dette lyset i andre enden av hårstrået.